{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Ny henteordning for glass- og metallemballasje

Du som bor i Jevnaker og Hole får i sommer en ny beholder hjemme. I høst begynner innhentingen i de to kommunene, samt enkelte ruter i Ringerike og Gran. Her finner du informasjon om ordningen.

Disse får henting i høst

I denne omgangen er det innbyggere i Jevnaker og Hole som får ny beholder for emballasje av glass og metall. Utrullingen vil skje etappevis. Planen er at befolkningen i Jevnaker får beholdere på denne siden av fellesferien, mens Hole får etter ferien. Siden vi ikke vet nøyaktig hvor lang tid vi bruker på utplasseringen, vil disse tidspunktene være veiledende.

Enkelte av henterutene våre krysser kommunegrensene, slik at innbyggere i to kommuner omfattes av samme rute. For at vi skal favne alle innbyggerne som bor i Jevnaker og Hole, må vi derfor ta med enkelte ruter som også går inn i Gran, Lunner og Ringerike.

Det betyr at rundt 700 abonnenter i Gran, Lunner og Ringerike også får ny beholder og henting samtidig med Jevnaker og Hole.

Vi tar en pause i utkjøringen av beholdere mens det er snø og vinter. Deretter vil vi rulle ut beholdere i Lunner, Gran og Ringerike utover fra våren 2020.

Første hentedag 

Vi starter tømmingen 2. september. Beholderen tømmes hver 8. uke. Det vil si at det vil gå til slutten av oktober før alle med nye beholdere har fått tømt den første gang.

Blir beholderen din full før første tømming, kan du fortsatt levere glass- og metallemballasje på samme steder som tidligere. Vi samler ikke containerne ute på returpunkter og butikker før alle har hatt første innhenting.

Du får en SMS med info før du får ny beholder hjemme. I tillegg vil hver enkelt beholder ha en lapp med det viktigste av informasjon. Du får også SMS i forkant av den aller første tømmingen. Etter dette, anbefaler vi mobilappen HRA om du ønsker varsel kvelden før henting.

Last ned mobilappen

Kun emballasje i beholderen

Det er kun emballasje av glass og metall som skal i beholderen. For eksempel syltetøyglass, aluminiumsformer- og folie, flasker og bokser av glass og metall.

Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner, bildeler og redskaper av glass og metall, skal ikke i den nye beholderen. Siden det aller meste er emballasje, og vi ikke ønsker f.eks. bildeler i beholderen, er innkastlokket av samme størrelse som containere på returpunkter, og ikke like stort som på de andre beholderne.

Lurer du på hva som skal hvor, kan du finne ut mer på siden om glass- og metallemballasje.

NB! Legg glass- og metallemballasjen løst i beholderen. Poser kan ødelegge for gjenvinningsprosessen.

Fakta om ny henteordning for glass- og metallemballasje

  • Beholderen som tas i bruk, har en liten luke på toppen. Selve hovedlokket vil være låst med en såkalt gravitasjonslås, som kun åpnes ved tømming. 
  • Beholderen vil i tømmes hver 8. uke.
  • De fleste vil få en beholder på 140 liter. Vi har bestemt på forhånd hvilken størrelse du skal få, og ønsker ikke at den endres før etter et halvt års bruk.
  • Dagens leveringssteder for glass- og metallemballasje vil bli stående fram til alle har fått egen beholder og hentefrekvensen er etablert. Etter dette vil returpunktene fjernes.

Dette skjer med glass- og metallemballasjen