{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Borettslag og sameier

Viktig informasjon til styrer i borettslag, sameier etc. i forbindelse med ny beholder for glass- og metallemballasje.

HRA vil i 2019 starte utsetting av en ny avfallbeholder til innsamling av emballasje av glass og metall.

Vi starter med kommunene Hole og Jevnaker 2019, hvor tømming vil starte i løpet av september/oktober.

Ringerike, Lunner og Gran vil sannsynligvis først få beholdere fra våren 2020. Nærmere informasjon til hver enkelt bruker vil bli sendt ut via sms og aviser.

Når det gjelder dere borrettslag/sameier etc. så vet vi at det er flere av dere som har begrenset med plass til nye beholdere.

Vi ønsker derfor å komme i dialog med dere for å diskutere hvilke alternative løsninger som kanskje kan iverksettes. Da med tanke på større beholdere enn hva som er standard, samlokasjoner for flere blokker/boliger etc.

Vi ønsker at de som har behov for å diskutere løsninger med oss tar direkte kontakt med vår koordinator på e-post; jon.martin@hra.no.

HRA kommer også til å ta kontakt med dem vi mener det kan få en utfordring i forhold til plassering og antall beholdere.

Kontaktperson hos HRA:
Jon Martin Vaskinn
jon.martin@hra.no