{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Vi beklager lukt fra Trollmyra

1. august fikk biogassanlegget en skade i en av våre to tanker for utråtning av matavfall. Dette medfører beklageligvis at det kan oppstå episoder med lukt fra biogassanlegget på Trollmyra.

Vi har nå full oversikt over skaden og har så langt det er mulig, kontroll på hva som skal til for å gjøre konsekvensene av skaden minst mulig.

Vi har den siste perioden jobbet aktivt for å fremskyve planlagt reparasjon, slik at perioden med lukt kortes ned. Det gjør at reparasjonene vil starte tirsdag 27.09, to uker tidligere enn tidligere kommunisert.  

I de rundt tre ukene skaden blir reparert, vil det beklageligvis vil kunne lukte noe mer fra anlegget. . Hvor stor sjenansen blir, vil også avhenge av værforholdene. 

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører for naboene våre.