{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Salg av jord

Vi har jord for salg på gjenvinningsstasjonene våre.Parkjorda er produsert på Trollmyra, og består blant annet av kompostert hageavfall. 

Parkjorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA AS på lisens fra Grønn vekst AS. HRA sin jordtype tilsvarer Park-mix fra Grønn vekst.Jord, priser 2019


Hva Pris i kr

Parkjord basert på kompost av hage/parkavfall, opplastet, per tonn

230,-

Parkjord, småleveranser, 0,5 m3

92,50

Parkjord, småleveranser, 1,0 m3

185,-

Maskinopplasting av småleveranser med jord, per hengerlass

50,-

Fyllmasse (sand), inkl.opplasting, per tonn

62,50

Fyllmasse (sand), eks. opplasting, per tonn

25,-

Fyllmasse får du bare kjøpt på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Parkjorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA AS på lisens fra Grønn vekst AS. HRA sin jordtype tilsvarer Park-mix fra Grønn vekst.


Fyllmasse får du bare kjøpt på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Parkjorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA AS på lisens fra Grønn vekst AS. HRA sin jordtype tilsvarer Park-mix fra Grønn vekst.