{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Salg av jord

Vi har jord for salg på gjenvinningsstasjonene våre.

Parkjorda er produsert på Trollmyra, og består blant annet av kompostert hageavfall. Jord, priser 2019


Hva Pris i kr

Parkjord basert på kompost av hage/parkavfall, opplastet, per tonn

230,-

Parkjord, småleveranser, 0,5 m3

92,50

Parkjord, småleveranser, 1,0 m3

185,-

Maskinopplasting av småleveranser med jord, per hengerlass

50,-

Fyllmasse (sand) *, inkl.opplasting, per tonn

62,50

Fyllmasse (sand)*, eks. opplasting, per tonn

25,-

* Fyllmasse får du bare kjøpt på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Parkjorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA AS på lisens fra Grønn vekst AS. HRA sin jordtype tilsvarer Park-mix fra Grønn vekst.


* Fyllmasse får du bare kjøpt på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Parkjorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA AS på lisens fra Grønn vekst AS. HRA sin jordtype tilsvarer Park-mix fra Grønn vekst.