{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Hytterenovasjon – pilotprosjekter

Vi har i dag tre miljøtorg med kildesortering for hytter. Nå kildesorteres det i Nordre Loreåsen, Lygnalia og Mylla vest. Les mer om pilotprosjektene og kildesortering i hytteområder.

Åpningen av anlegget på Nordre Loreåsen i påsken 2022 ble starten på kildesortering for fritidsboliger i Hole, og er det tredje miljøtorget i vårt område. I 2021 åpnet vi anlegg på Mylla vest, for hyttekunder i Jevnaker og Lunner. Miljøtorget i Lygnalia i Gran kommune ble tatt i bruk i februar samme år.

Disse tre miljøtorgene var pilotprosjekter for HRA. Erfaringer fra disse pilotprosjektene har lagt grunnlaget for innføring av full kildesortering for hytter på hele Hadeland og Ringerike i årene som kommer. 

For tiden er større anlegg på Ringkollen og Vikerfjell under planlegging. Disse vil serve rundt 1.500 hyttekunder når det står klart.

EU stiller krav om kildesortering av plastemballasje og matavfall for fritidsboliger. HRA er i forkant av regelverket, og innfører i tillegg kildesortering for glass- og metallemballasje, papp og papir.

EU-regler og bærekraftsmål innebærer også at vi må kaste mindre, og kildesortere mer. Vi innfører derfor full kildesortering med de samme avfallstypene som vi i dag henter hjemme hos huseiere i regionen vår.

Vi ønsker også å komme i kontakt med andre større grunneiere for planlegging av flere miljøtorg i hytteområder.

Kontakt prosjektleder Jon Martin Vaskinn på e-post jon.martin@hra.no For deg som har hytte i område med miljøtorg

Hva skal du kildesortere?

Du som har hytte i et område med miljøtorg, skal sortere disse avfallstypene:

Har du mobilen med deg, kan du gå inn på vår digitale sorteringsguide og finne ut hvordan hundrevis av ting skal kildesorteres. 

Gå til sortere.no

Du kan også laste ned vår sorteringsguide på én side, til oppslag på hytta. 

Last ned sorteringsguide (pdf)

Bruk av poser

Matavfall skal kastes i egne poser. Disse finner du i tilknytning til miljøtorget. 

Takk for at du knytter igjen posen før du kaster restavfall og matavfall. Da bidrar du til å redusere lukt og renhold.

Glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong kaster du løst, ikke i pose. Dette fordi poser ødelegger for prosessen med å gjenvinne avfallet.

Store gjenstander skal til gjenvinningsstasjonen

Vi er glade for å erstatte containere og avfallsbeholdere med et flott og framtidsrettet miljøtorg. Det bidrar både til økt gjenvinning, og at langt mindre avfall havner i naturen.

Lukene i beholderne har begrenset størrelse, og større gjenstander får ikke plass her. De frakter du til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Her finner du oversikt over våre gjenvinningsstasjoner og åpningstider
For deg som har hytte andre steder i distriktet vårt

Vi har ikke klart svar på når du får kildesortering på hytta di. Men vi tar sikte på at alle skal ha full kildesortering i løpet av få år. 

Å innføre full kildesortering for nærmere 7.000 hytteeiere krever god planlegging.

Erfaringene fra pilotprosjektene vil være førende for hvordan vi ruller ut prosjektet videre. 
For deg som er grunneier

Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med grunneiere som er interesserte i å stille områder til disposisjon for oppsamlingsenheter. Dette kan være både nedgravde anlegg som på Lygna, eller overflatecontainere.

Per nå noterer vi kontaktinformasjon som vi tar med videre i planleggingsprosessen. 

Kontakt prosjektleder Jon Martin Vaskinn på e-post jon.martin@hra.no og merk emnefeltet med "Grunneier hytterenovasjon"