{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
Bilde av nedgravde beholdere for hytterenovasjon på Lygna

Hytterenovasjon - pilotprosjekt

Fra februar innfører vi prøveprosjekt med full kildesortering for hytteeiere tilknyttet Lygnalia grunneierlag. Her finner du mer informasjon om pilotordningen. Vi ønsker også å komme i kontakt med andre større grunneiere.

Miljøtorget i Lygnalia er et pilotprosjekt for HRA, og erfaringer fra kildesorteringen i Lygnalia legger grunnlaget for full kildesortering fra hytter på Hadeland og Ringerike i løpet av 2023.

EU setter krav til kildesortering av plastemballasje og matavfall innen 2023.

EU-regler og bærekraftsmål innebærer også at vi må kaste mindre, og kildesortere mer. Vi innfører derfor full kildesortering med de samme avfallstypene som vi i dag henter hjemme hos huseiere i regionen vår.For deg som har hytte i Lygnalia

Hva skal du kildesortere?

Du som er tilknyttet miljøtorget i Lygnalia skal ha fått informasjon fra Lygnalia grunneierlag. På miljøtorget sorterer du:

 Har du mobilen med deg, kan du gå inn på vår digitale sorteringsguide og finne ut hvordan hundrevis av ting skal kildesorteres. 

Gå til sortere.no

Du kan også laste ned vår sorteringsguide på én side, til oppslag på hytta. 

Last ned sorteringsguide (pdf)

Bruk av poser

Matavfall skal kastes i egne poser, som du henter i boden i enden av miljøtorget.

Takk for at du knytter igjen posen før du kaster restavfall og matavfall. Da bidrar du til å redusere lukt og renhold.

Glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong kaster du løst, ikke i pose. Dette fordi poser ødelegger for prosessen med å gjenvinne avfallet.

Hvor finner du miljøtorget?

Miljøtorget ligger nært servicebygget, og er stort og oversiktlig område med flere beholdere for hver avfallstype. Vi er glade for å erstatte containerløsningen med et flott og framtidsrettet miljøtorg. Det bidrar både til økt gjenvinning, og at langt mindre avfall havner i naturen på Lygna.

 Lukene i beholderne har begrenset størrelse, og større gjenstander får ikke plass her. De frakter du til nærmeste gjenvinningsstasjon i Mohagen, ti minutters kjøretur fra Lygna.

Åpningstider og informasjon for Mohagen gjenvinningsstasjon 
For deg som har hytte andre steder i distriktet vårt

Vi har ikke klart svar på når du får kildesortering på hytta di, men vi tar sikte på at alle skal ha full kildesortering innen utgangen av 2023. 

Å innføre full kildesortering for 6.500 hytteeiere krever god planlegging.

Erfaringene fra pilotprosjektet for Lygnalia grunneierlag, samt et annet prosjekt på Mylla, vil være førende for hvordan vi ruller ut prosjektet videre. 
For deg som er grunneier

Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med grunneiere som er interesserte i å stille områder til disposisjon for oppsamlingsenheter. Dette kan være både nedgravde anlegg som på Lygna, eller overflatecontainere.

Per nå noterer vi kontaktinformasjon som vi tar med videre i planleggingsprosessen. 

Ta kontakt på firmapost@hra.no og merk emnefeltet med "Grunneier hytterenovasjon"