{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Hjelp oss å bli bedre

Hjelp oss å bli bedre – vinn gavekort på tusen kroner! Nå kartlegger vi hvordan du som kunde opplever å besøke våre gjenvinningsstasjoner. Målet er å tilby enda bedre tjenester.

Vi ønsker svar fra både deg som er privatkunde og næringskunde. Du som bruker gjenvinningsstasjonen mye, og du som bruker den lite. Du som er fornøyd, og du som ikke er like fornøyd. Uansett hvilke av våre gjenvinningsstasjoner du bruker.

Undersøkelsen tar rundt 3-5 minutter, og er anonym. For å være med i trekning av gavekortet må du skrive inn e-post-adressen din til slutt i undersøkelsen. 

HRA vil ikke lagre eller bruke e-posten din til andre formål. Adressen slettes når vinneren er trukket.

Her er lenke til undersøkelsenDette kan du levere gratis

Listen er ikke fullstendig. Se også vår prisliste for flere typer avfall.

Merk at dette gjelder privatpersoner. For bedrifter gjelder egne priser.

 • Dekk uten felger
 • EE-avfall: Elektrisk og elektronisk avfall som lyspærer, TV, mobiltelefoner, varmeovner og datautstyr
 • Farlig avfall: Brannslukningsapparat, rester fra kjemikalie- og malingsprodukter
 • Fritidsbåter inntil 15 fot, kun på Trollmyra
 • Glassemballasje
 • Gips, inntil en bærepose
 • Hvitevarer
 • Kanylebokser
 • Klær, i UFF-containerne. Merk at de kan ta imot både ødelagte og hele tekstiler, så lenge de er rene og tørre. Klær som restavfall koster penger.
 • Malingsbokser
 • Metall
 • Papp og papir
 • Plast
 • Trykkimpregnert trevirke (opptil ett tonn farlig avfall for privatpersoner)

Dette må du betale for å levere

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonen. For priser: Se vår prisliste.

Merk at dette gjelder privatpersoner. For bedrifter gjelder egne priser.

 • Betong, teglstein, lekastein mm
 • Campingvogner: Det koster 2500,- å levere på Trollmyra. Vi anbefaler å levere til biloppsamlingsplass, hvor det er vrakpant.
 • Dekk med felger
 • Gips, mer enn en bærepose
 • Hage-/parkavfall
 • Isolasjon
 • Restavfall: Brennbare gjenstander som ikke kan kildesorteres
 • Sofaer
 • Toaletter, vasker
 • Trevirke
 • Vinduer

Dette kan du ikke levere på gjenvinningsstasjonene

 • Bilvrak: Kontakt godkjente mottak
 • Døde dyr: Kjæledyr leveres til veterinær eller dyrekrematorium. Påkjørte dyr: Kontakt kommunens viltnemnd
 • Eksplosiver og ammunisjon: Kontakt politiet
 • Fyrverkeri: Kontakt forhandler
 • Innhold fra campingtoaletter og kjæledyrtoaletter
 • Matavfall: Bruk brun beholder hjemme
 • Medisiner: Leveres til apoteket