{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Glass- og metallcontainerne fjernes

Nå når alle skal ha fått ny dunk hjemme, fjernes returpunktene for glass- og metallemballasje. Her kan du lese hvorfor.

Siden 2019/2020 har folk hjemme fått nye beholdere for glass- og metallemballasje. Containerne som i dag står ute ved butikker og andre steder, koster å drifte. Disse pengene hentes i dag fra renovasjonsgebyret du betaler.

Vi ser at gjenstående containere blir svært lite brukt. Det er naturlig å tro at de som har beholder hjemme, bruker denne. Kanskje blir beholderne brukt noe av næringskunder. Det er ikke lovlig å la gebyr fra husholdningspenger finansiere næringsdrift.

I tillegg har vi over år hatt store problemer med at containerne blir små «søppelplasser» hvor avfall som ikke hører hjemme der, blir hensatt ved containerne. Den bruken ønsker ikke HRA å stimulere til, når vi nå kan la være.

Containerne blir tatt inn før sommeren.

En liten håndfull containere tilknyttet hytteområder vil stå igjen. Det er ikke aktuelt å sette ut flere, da det planlegges en ny struktur for hytter i forbindelse med innføring av full kildesortering.

Næringskunde?

Driver du næringsvirksomhet, kan du kontakte oss for å bestille egen beholder for glass- og metallemballasje på firmapost@hra.no

Husholdningskunde med behov for større beholder? 

Kontakt oss på firmapost@hra.no. I løpet av sommeren kan du også bestille større beholder på Min side

Og du; husk at det bare er emballasje av glass og metall som skal i beholderen. Bilfelger, gryter, panner og drikkeglass skal ikke i beholderen for emballasje av glass og metall. Usikker på hva som skal hvor? Last gjerne ned appen sortere, eller se vår nettside om hvordan du kildesorterer glass- og metallemballasje.