{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Forsinket utlevering av matavfallsposer

Vi er forsinket med utlevering av matavfallsposer.

Du får nye poser til matavfall to ganger i året. Disse kommer automatisk, og dekkes av gebyret du betaler for husholdningsavfallet. Dette skjer normalt til faste tider, men nå er vi dessverre forsinket.

Forhindret av sykdom

Siden før jul har sykdom blant mannskapet ført til at vi henger etter med utleveringen. Det er vi lei oss for, og vi vet at noen av dere er i ferd med å gå tomme. Eller at det allerede er tomt.

Vi leverer ut så raskt vi kan, men kan ikke garantere når vi er ajour med oversikten

Du kan få poser på gjenvinningsstasjonen

Du kan alltid dra innom gjenvinningsstasjonen og få flere poser eller sekker til plastemballasje. Se når vi holder åpent på gjenvinningsstasjonene.

Det er også noen som får mer poser enn de trenger. Kanskje en nabo har noen matavfallsposer å avse? Du kan også bruke andre typer papirposer til matavfall fram til du får nye matavfallsposer.

Ikke bruk plast- og bioposer

Vi ønsker ikke at du bruker plastposer eller bioposer som erstatning for papirposene du får at oss. Det kan vi ikke lage biogass av, og posene blir skilt ut som restavfall. Også bioposene. De brytes ikke raskt nok ned til å gjøre nytte for seg i biogassproduksjonen.

For å nå målene om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035, kan vi ikke skape mer restavfall. Vi må heller sørge for at en enda mer av avfallet vårt kan bli til noe nytt.

Takk for at du bidrar til å kaste mindre og kildesortere mer!