{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Enkelte ruter er forsinket

Vi er forsinket på noen av rutene, som følge av innføring av et nytt digitalt kjøresystem. La dunkene stå framme, så kjører vi inn forsinkelsene løpende.

Vi er i ferd med å innføre et nytt digitalt kjøresystem for renovatørene. Dette har ført til enkelte forsinkelser på rutene våre. Det beklager vi! 

La dunkene stå fremme, så kommer vi så fort vi kan. 

Vår førsteprioritet er alltid å hente i tide.  Rene forsinkelser kjører vi også inn på kveldsskift. I forbindelse med innføring av det nye systemet, kjører vi også lørdager. 

Dette kan du gjøre

Dersom dunkene dine er helt fulle, kan du gjøre følgende: 

  • Levere alle avfallstyper gratis på gjenvinningsstasjonen (matavfall kun på Trollmyra).
  • Legge ut ekstra sekk for restavfall, papir og plastemballasje, som vi tar med neste hentedag. 
  • Har du full matbeholder eller glass- og emballsjebeholder, så si fra, så prøver vi å få til å hente når veien er framkommelig. Ellers er det supert om du kan hjelpe til ved å oppbevare glass- og metallemballasje til neste henting.