{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
Hånd plukker avfall på en strand.

Delta på Strandryddeuka!

Høstens ryddeaksjon går av stabelen 5. - 20. september. Slik leverer du inn avfall fra områder langs elver og strender gratis og smittevernvennlig.

Strandryddeuka er en nasjonal miljødugnad fra 5. til 20. september 2020. Dugnaden skjer i regi av Hold Norge Rent. Over 90 000 frivillige rydder i strandsonene landet over.

HRA tar imot avfallet fra strandsonen

I forbindelse med HRAs gjenvinningsstasjoner imot restavfallet som er samlet inn langs strandsonene gratis.

Du som skal levere avfallet, må gjøre følgende:

  • Opprett en ryddeaksjon på Hold Norge Rents ryddeportal Rydde 
  • Du får nå en aksjonskode.
  • Ut og plukke søppel! Plukk i gjennomsiktige poser, så er det lettere å se at dette er marint avfall når du leverer.
  • For at du skal kunne levere gratis, må avfallet være herreløst marint avfall, altså plukket i strandsonen langs innsjøer, øyer eller vassdrag. Avfall som for eksempel er samlet inn hjemme, langs veger eller i byrom regnes ikke som en del av strandryddeuka.
  • Gå inn på ryddeportalen og registrer aksjonen som avsluttet.
  • Kjør til nærmeste gjenvinningsstasjon og oppgi aksjonskoden din når du kommer.

Alle som har plukket herreløst marint avfall fra strandsonen i perioden, og registrert aksjonen i Ryddeportalen kan levere avfallet sitt gratis til HRA på våre gjenvinningsstasjoner fram til 23. september.

Smittevern

Det er trygt å arrangere ryddeaksjoner så lenge gjeldende smittevernregler respekteres, men vi anbefaler at alle sjekker status med FHI og egen kommune. 

Merk: Ryddeaksjoner med over 20 personer må ha en avnsvarlig arrangør med oversikt over alle som er til stede, inkludert navn og kontaktinformasjon. Arrangøren må også ta ansvar for at smittevernreglene følges. Husk at kontaktinformasjonen til deltakerne skal slettes etter 10 dager. 

Gå til Hold Norge Rents råd for trygg rydding.

Mer informasjon:

Foto: Bo Eide