{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
Hånd plukker avfall på en strand.

Bli med på Strandryddeuka

Årets ryddeaksjon varer fra 8. til 17. september. Les mer om hvordan du kan levere avfall fra områder langs elver og strender gratis.

Strandryddeuka er en nasjonal miljødugnad fra 8. til 17. september. Dugnaden skjer i regi av Hold Norge Rent. I 2022 bidro 800 000 nordmenn frivillig til opprydning.

Viktig! Følg med på informasjon fra kommunen du bor i om hvor det er trygt å rydde. Ekstremværet Hans førte med seg en del ødeleggelser, og noen steder må rett og slett vente til seinere.

Vi tar imot avfallet fra strandsonen

Våre gjenvinningsstasjoner imot restavfallet som er samlet inn langs strandsonene gratis.

Du som skal levere avfallet, må gjøre følgende:

  • Opprett en ryddeaksjon på Hold Norge Rents ryddeportal Rydde 
  • Du får da en aksjonskode.
  • Ut og plukke søppel! Plukk i gjennomsiktige sekker, så er det lettere å se at dette er marint avfall når du leverer.
  • Du får ryddeutstyr på våre gjenvinningsstasjoner.
  • For at du skal kunne levere gratis, må avfallet være «herreløst marint avfall», altså plukket i strandsonen langs elver, innsjøer, øyer eller vassdrag. Avfall som for eksempel er samlet inn hjemme, langs veger eller i byrom regnes ikke som en del av strandryddeuka.
  • Gå inn på ryddeportalen og registrer aksjonen som avsluttet.
  • Kjør til nærmeste gjenvinningsstasjon og oppgi aksjonskoden din når du kommer.

Alle som har plukket herreløst marint avfall fra strandsonen i perioden, og registrert aksjonen i Ryddeportalen, kan levere avfallet gratis på våre gjenvinningsstasjoner fram til 23. september.

 

Mer informasjon:

Foto: Bo Eide