Tømmeruter Ringerike

Tømmeruter nedgravde beholdere

 

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

Mat/restavfall Tirsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Andersløkkeveien  
  Apalveien  
  Blåveissvingen  
  Borgergata, Unntatt nr. 30  
  Bånntjernveien  
  Eriksrudveien  
  Færdenbakken  
  Færdenveien  
  Gjermundboveien  
  Hadelandsveien 461, 386-476  
  Haugkollen  
  Heggestubben  
  Hemskogveien  
  Klekkenveien 134-178, 151-195  
  Linnerudveien  
  Nedre Klekken Vei  
  Nedre Nordbergveien  
  Paasche Aasens Vei  
  Ringkollveien Unntatt Ringkollstua  
  Smieveien  
  Øvre Bergs Vei  
  Øvre Nordbergveien  
     
Mat/restavfall Onsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Asbjørnsens Gate  
  Bekkegata  
  Grensegata  
  Gullagata Unntatt 3  
  Gøtzsches Gate  
  Haugs Gate  
  Holtgata  
  Hønengata 12-60, 19-75  
  Industrigata  
  Jørgen Thons Vei  
  Kreftings Gate  
  Nygata 1, 2, 3  
  Paludans Gate  
  Parkgata  
  Prinsens Gate  
  Tordenskiolds Gate  
  Ullerålsgata  
  Wahlstrøms Gate  
     
Mat/restavfall Torsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bjørnsons Vei  
  Christies Gate  
  Edvard Griegs Vei  
  Elvegata  
  Gartnerveien  
  Granliveien  
  Hattemaker Knudsens Vei  
  Holtbekkveien  
  Ivar Aasens Vei  
  Livbakken  
  Livveien  
  Nansenveien  
  Nygata Kun 7  
  Oddliveien  
  Ole Thorkelsens Vei  
  Skogfaret  
  Slettveien  
  Vesternbakken  
  Vesterngata  
  Vestvangveien  
  Åsmund Vinjes Vei  
     
Mat/restavfall Fredag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Dronning Ragnhilds Vei 2, 4, 6  
  Eggemoveien  
  Flyplassveien  
  Halvdan Svartes Gate  
  Harald Hårfagres Vei  
  Hov Alle  
  Hovsenga  
  Hovsmarkveien 2-20 Kun partall  
  Hvalsmoveien  
  Hønen Alle  
  Hønen Terrasse  
  Hønengata 77- 89, 88-96  
  Kringlemoveien  
  Lundstadveien (Austjord)  
  Plassveien  
  Ruaveien  
  Sagaveien 1-41, 8-32  
  Strandfaret  
  Thoengata 18-32, 31-35  
  Tyrimyrveien  
  Viulveien 2-14, 35-83  
  Ødegårdsveien  
  Øyaveien  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Dølerudjordet  
  Dølerudveien  
  Furustubben  
  Gamle Ådalsvei 1-85, 8-84  
  Hallingbyveien Kun 16  
  Hvalsbruveien 1-21, 2-34  
  Høgåsveien  
  Idrettsveien  
  Kirkemoveien  
  Knuterudveien  
  Linjeveien  
  Moseveien  
  O.A. Hvals Vei  
  Røsslyngveien  
  Rådyrveien  
  Skogliveien  
  Tyttebærveien  
  Ådalsveien 145-157 kun oddetal  
  Åsliveien  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Almebakken  
  Almemoen  
  Frydenhaugen  
  Havreslettskogen  
  Hensmoveien  
  Hensveien 13-157, 14-150  
  Laftonveien  
  Nymobakken  
  Nymofaret  
  Nymostubben  
  Nymoveien  
  Olamoen  
  Stikkveien  
  Storetjernveien  
  Sørflatveien  
  Tørrjulfaret  
  Verkstedveien  
  Vågårdsveien 7-47, 32-46  
  Ådalsveien 5-57 ,10-48  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Dronning Ragnhilds Vei 7-11, 10, 15  
  Elling M Solheims Vei  
  Flattumveien  
  Fossekallveien  
  Haldenveien  
  Hovsmarkveien 5-11 kun oddetall  
  Hønengata 68-80 kun partall  
  Klinikkveien  
  Konvallveien  
  Krokenveien  
  Lageshallveien Kun 2  
  Linneaveien  
  Lundveien  
  Olav Duuns Vei  
  Rabbaveien 54, 56, 58, 68, 70  
  Sagaveien 51-59, 52-74  
  Sigrid Undsets Vei  
  Slettåkerveien  
  Sommerveien  
  Storløkkaveien Kun 38  
  Trulserudveien  
  Øvre Haldenveien  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Brattveien  
  Hengsleveien  
  Indre Løkkavei  
  Kortveien  
  Lagesens Gate 26, 28  
  Lageshallveien Unntatt 2  
  Mindes Vei  
  Mosseveien  
  Rabbaveien 1-83, 2-52, 60-66, 72-96  
  Rundtom  
  Slyngveien  
  Storløkkaveien Unntatt 38  
  Svingveien  
  Tverrveien  
  Utsikten  
  Westheims Gate  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Arne B. Bangs Vei  
  Begnaveien  
  Bjørkeveien  
  Evens Vei  
  Follummoveien  
  Glederudveien  
  Hofsfossveien  
  Jens Lange Lyches Vei  
  Kilemokroken  
  Ludvig Grønvolds Vei 33-49, 34-52  
  Nedre Begnamoen  
  Snarveien  
  Soknedalsveien 10, 12, 16  
  Solveien  
  Svarverudveien  
  Sverre F Halvorsens Vei  
  Vesleveien  
  Vårveien  
  Øvre Begnamoen  
  Åsveien  
     
Mat/restavfall Mandag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Ankersgate  
  Arnemannsveien  
  Bjørklunds Gate  
  Blyberggata  
  Brandals Gate  
  Brutorget  
  Fossveien  
  Hammerbrogate  
  Hønefoss Bru  
  Hønengata 1-11, 6-8  
  Kongens Gate 2, 3  
  Lagesens Gate Unntatt 26, 28  
  Molvaldgata  
  Nordre Torv  
  Riperbakken 1, 2, 4, 6  
  Stabells Gate 1-17, 8-14  
  Strandgata  
  Søndre Torv 2, 3, 4  
  Torvgata  
     
Mat/restavfall Tirsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bertelsbakken  
  Bølgenhøgda  
  Bølgenveien  
  Eikemyrveien  
  Fløytingen  
  Hadelandsveien 515- 547, 520-546  
  Haga Terrasse  
  Hagaringen  
  Harehaugveien  
  Hillehaugveien  
  Holmestueveien  
  Hvalsveien 142-156, 143-159  
  Inngjerdinga  
  Klokkerveien  
  Lostajet  
  Lotunet  
  Loveien  
  Løkenåsen  
  Smeden  
  Toppveien  
  Torpveien  
  Vangstunet  
  Vangsveien  
  Øllejordet  
  Øvre Klekkenvei  
     
Mat/restavfall Onsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Arnegårdsbakken  
  Arnegårdsveien  
  Botilrudveien  
  Folefossveien  
  Froksveien  
  Gilebakken  
  Granlystubben  
  Hadelandsveien 2-20 kun partall  
  Haugebakken  
  Hvervenenga  
  Hvervenmoveien  
  Kartverksveien  
  Konglefaret  
  Moholtveien  
  Monserudveien  
  Nordre Ringåsen  
  Osloveien 67-115, 96-134  
  Ringåstoppen  
  Ringåsveien  
  Ståle Kyllingstads Vei  
  Søndre Ringåsen  
  Tanbergsvingen  
  Tandbergmoveien  
  Trygstadveien  
  Veisteingata  
  Øvre Botilrudveien  
     
Mat/restavfall Torsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Alf Westerns Gate  
  Bakkeveien  
  Benterudgata  
  Bredalsveien  
  Bråtaveien  
  Carl Platous Gate  
  Dronning Åstas Gate  
  Eikliveien  
  Engens Vei  
  Gigstads Vei  
  Hagaveien  
  Harald Hardrådes Gate  
  Nedre Dahls Vei  
  Osloveien 1-35, 2-42  
  Øvre Dahls Vei  
     
Mat/restavfall Fredag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Anna Colbjørnsdatters Gate  
  Bloms Gate 8-18, 9-21  
  Dronningens Gate  
  Hofgaards Gate  
  Holegata  
  Jevnakergata  
  Kahrs Gate  
  Kirkegata  
  Kong Rings Gate 7,11, 12-20, 21-25  
  Kongens Gate 12-32, 13-21  
  Kvernberggata  
  Oscars Gate  
  Owrens Gate  
  Ringeriksgata  
  Roald Amundsens Gate  
  Schjongs Gate  
  Sibberns Gate  
  Stangs Gate 10, 11-15  
  Storgata 2-26, 9-21  
  Sundgata 10-44 kun partall, 11, 19, 21, 43  
  Søndre Torv Kun 1  
  Thornes Gate  
  Tyristrandgata  
  Ådalsgata  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bassengveien  
  Bergveien  
  Bålerudveien  
  Feltspatveien  
  Fjellveien  
  Glimmerveien  
  Gneisveien  
  Granittveien  
  Gråsteinveien  
  Halsteinrud Terrasse  
  Helgerudveien  
  Heradsbygdveien 27-33, 39, 47-59  
  Kantarellveien  
  Kremleveien  
  Oppenåsen  
  Steinliveien  
  Øvre Halsteinrud Terrasse  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Anettes Vei  
  Balders Vei  
  Frøyas Vei  
  Heradsbygdveien 2-46, 37-41  
  Huginveien  
  Muninveien  
  Odins Vei  
  Tors Vei  
  Tryms Vei  
  Urdveien  
  Valhallveien  
  Ve Terrasse  
  Vebakken  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Baglerveien  
  Birkebeinerveien  
  Hallumsbakken  
  Hallumsdalen  
  Heradsbygdveien 1-25 kun oddetall  
  Hofsfossveien Kun 1  
  Ludvig Grønvolds Vei 1-29, 2-16  
  Ringveien 70-116, 103-119  
  Sagatunveien  
  Soknedalsveien 9-25, 43-45  
  Veienkollen  
  Veiginveien  
  Veksalbakken  
  Veksalveien  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Furulundveien  
  Helgeshaugen  
  Høybyveien  
  Jordbruveien  
  Myrveien  
  Ramsrudveien  
  Ringveien 1-41, 2, 8-12  
  Riperbakken Unntatt 1, 2, 4, 6  
  Sørumsgata  
  Teglverksveien  
  Veienkroken  
  Veienmoen  
  Vestliveien  
  Vinterroveien  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Andreas Zeiers Vei  
  Askveien 3-71, 4-98  
  Bloms Gate 1-5, 25-41, 26-42  
  Blomsterveien  
  Flattums Gate  
  Fredrik Brochs Vei  
  Holmboes Gate  
  Hundremeterskogen  
  Hvelven  
  Hvelvenkroken  
  Kandidat Færdens Vei  
  Markveien  
  Norderhovsgata  
  Parkveien  
  Skogveien  
  Solbakken  
  St Olavs Gate  
  Stabells Gate 2-6  
  Stangs Gate 1-7  
  Storgata 1-8  
  Sundgata 2-6, 1-5  
  Søndre Torv 5, 6, 8  
  Telegrafalleen  
  Tolpinrudveien  
  Tungaveien  
  Østmoveien  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Askveien Kun 324  
  Brugsjordet  
  Fegrikroken  
  Fegriveien  
  Fossumveien  
  Fredheimveien  
  Haga Bru  
  Holleiaveien 1, 3, 4-14  
  Hovinveien  
  Justisveien  
  Jåbekkveien  
  Kindsveien  
  Kindsåsfaret  
  Kindsåsveien  
  Klavåsbakken  
  Maltkleiva 2-12, 7-15, 16-24  
  Nedre Fegrihellinga  
  Nedre Fegriveien  
  Pjåkaveien 2-6 kun partall  
  Skjærdalen  
  Sole Terrasse  
  Steinrøysveien  
  Støaveien  
  Tyristien  
  Vikersundveien 14-262, 19-243  
  Øvre Fegrihellinga  
  Øvre Fegriveien  
  Øvre Kindvei  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Bjerkelyveien  
  Elvelyveien  
  Norderhovsveien  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Almveien  
  Amundrudveien  
  Askilsrudveien  
  Aurdalsveien  
  Gamle Ringkollvei  
  Gamleveien  
  Gjermundboveien Kun 73  
  Gjørudenga  
  Gjørudgata  
  Grenseveien  
  Gundersbygata  
  Hadelandsveien 501-881, 564-872  
  Hauglibakken  
  Honerudveien  
  Håkonstugata  
  Kistefossveien  
  Kvernhusløkka  
  Nordlisvingen  
  Ringenbakken  
  Sitpåveien  
  Skaugveien  
  Skogstadgata  
  Smedsbøleveien  
  Solborgveien  
  Stigsrudveien  
  Vesetrudgata  
  Åserudgata  
  Åsterudbakken  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Skagnesseterveien  
  Vassendveien  
  Veernveien  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Bautaveien  
  Einerveien  
  Finnevolliveien  
  Fossholm  
  Furusletta  
  Gravliveien  
  Hedalsveien  
  Heggenesveien  
  Lindelia  
  Nesveien  
  Siknesveien  
  Treknattlia  
  Tømmerdalsveien  
  Urulaveien  
  Østre Vidalsveien  
  Østsideveien  
  Øvrevollen  
  Øya  
  Ådalsveien 1004-1420, 1011-1475  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bekkevollveien  
  Blakstvetveien  
  Blåbærstien  
  Engveien  
  Fjøsvikveien  
  Gamle Finnsandvei  
  Gamle Ådalsvei 105, 120-150  
  Haugerudveien  
  Haugerudåsen  
  Heiaveien  
  Hvitmyrveien  
  Juterudveien  
  Kirsebærveien  
  Kristines Vei  
  Liaveien  
  Nedre Åsterudveien  
  Persvoldbakka  
  Ringmoen  
  Ringmoveien  
  Rustandveien  
  Samsjøveien  
  Skagnesveien  
  Smiestien  
  Somdalsgata  
  Sommaveien  
  Sølaveien  
  Tørrhardsveien  
  Ådalsveien 169-991, 184-996  
  Åsterudveien  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Borgergata Kun 30  
  Borgergrenda  
  Gullerud  
  Hadelandsveien 44-374, 61-373  
  Klekkenveien 4-10, 5-119, 40-114, 71-75  
  Kragstadveien  
  Støalandet  
  Støavangen  
  Sætranggata  
  Trøttilsrudveien  
  Øvre Knausen  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bergsundveien  
  Blåbærhaugen  
  Elsrudseterveien  
  Hansemyrveien  
  Hvalsbruveien 70, 71, 73  
  Killingtjernveien  
  Løkkemokroken  
  Opperudveien  
  Rambergsveien  
  Røsteveien  
  Skarrudseterveien  
  Skarrudveien  
  Skollerudveien  
  Smilihaugen  
  Verksveien  
  Vestre Ådal 1, 301-909, 324-922  
  Vikerseterveien  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Damtjernveien  
  Elvebakken  
  Elvefaret  
  Grønvoldsgrenda  
  Grønvoldsmoen  
  Hallingbyveien Unntatt 16  
  Hensveien 136-304, 161-255  
  Kilealleen  
  Nordre Semmentjernveien  
  Pålerudbyen  
  Tajegata  
  Valderstømoen  
  Vestre Ådal 4, 21-273, 104-280  
  Vågårdsveien 57-213, 58-220  
  Øvre Høgåsveien  
  Ådalsveien 65-139, 70-130, 161  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Fleskerudveien  
  Grantoppsvingen  
  Løkkeneveien  
  Nedre Østbråtaveien  
  Nordbyveien  
  Nye Framdalsveien  
  Pålsrudveien  
  Skjørvoldveien  
  Sørliveien  
  Tolpinrudsvingen  
  Ultvetveien  
  Vakermoveien  
  Vikheimsveien  
  Vollgata  
  Østbyveien 18-168, 19-25  
  Øvre Østbråtaveien  
  Åsaveien 648-828, 671-807  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Abrahamrudveien  
  Bakkebakken  
  Barlindveien  
  Bekkatomtbakken  
  Fuglesangveien  
  Gamle Stubdalsvei  
  Gunnerengveien  
  Haukemyrveien  
  Håkenrudveien  
  Kornbråtenveien  
  Nedre Fjellheimsveien  
  Nordre Elvikvei  
  Orebråtaveien  
  Småbråtalia  
  Småbråtaveien  
  Strandbråtan  
  Stubdalsveien  
  Svartorbekkveien  
  Søndre Elvikvei  
  Tjyruhjellveien  
  Østbyveien 51-55 kun oddetall  
  Åsaveien 60-644, 87-641  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Fåfengveien  
  Hvalsenga  
  Hvalsveien 2, 4, 38-138, 55-101  
  Knestanggata  
  Kongeveien  
  Lønnhaugveien  
  Nakkebærveien  
  Nesmoveien  
  Sagafaret  
  Snipphaugen  
  Thoengata 60-128, 63-151  
  Viulkroken  
  Viulveien 80-300 kun partall, 85-265 kun oddetall  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Bråtasida  
  Furuholtet  
  Furumoen  
  Gullovveien  
  Hallingdalsveien  
  Kastet  
  Kollsjøveien  
  Midtmoen  
  Nordliveien  
  Permobakken  
  Roaveien  
  Roverudveien  
  Sagveien  
  Saksentjernveien  
  Sandvatnet  
  Skoleveien  
  Strømsoddveien  
  Vestmoen  
  Vikers Vei  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bergsrudveien  
  Brekkebygdveien  
  Gamle Hallingdalsveien  
  Gildredalen  
  Haverstingveien  
  Havikveien  
  Kittelsbykroken  
  Landveien  
  Lundealleen  
  Maurstien  
  Osetveien  
  Smedgårdsveien  
  Svendplassveien  
  Tranbyveien  
  Vestbygdveien  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bakåsen  
  Borgerudveien  
  Drolshammarveien  
  Fonkalsrudveien  
  Gamle Vemevei  
  Garhammertoppen  
  Holmenliveien  
  Hovlandsmoveien  
  Jonsrudveien  
  Kvernvolljordet  
  Kvernvollveien 4, 12, 11-17  
  Lofthusveien  
  Nordmoveien  
  Roakrokveien  
  Skotlandveien  
  Skraperudveien  
  Sognafaret  
  Soknedalsveien 61-195, 144-250  
  Stadionveien  
  Storbråtaveien  
  Strandvelta  
  Tangeveien  
  Tuftveien  
  Vemeveien 38, 184, 185, 186  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Askveien 112-132, 115  
  Avstikkeren  
  Bjørkemoen  
  Bjørkenga  
  Dalssvingen  
  Dalsveien  
  Elvengveien  
  Flismoveien  
  Gamle Vemevei  
  Heggeliveien  
  Heggenveien  
  Heiernveien  
  Heradsbygdveien 67, 108-260, 143-251  
  Kapellveien  
  Kirkeveien  
  Kjellaveien  
  Kvernvollveien 29-35, 34  
  Maurhaugveien  
  Nøklebytoppen  
  Nøklebyveien  
  Piperåsveien  
  Pålsgårdsbakken  
  Sandakerveien  
  Strandjordveien  
  Sætraveien  
  Vemeveien 3-169, 50-108  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Aklangveien  
  Askenga  
  Askveien 155-231, 172-210  
  Averøyveien  
  Berget  
  Busundveien  
  Froksmoen  
  Hjelleveien  
  Juverveien  
  Muggerudbakken  
  Mælingen  
  Norderhovsbakken  
  Norderhovsveien 2-6, 9  
  Røsholmstranda  
  Ødegården  
     
     
Mat/restavfall Mandag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Askveien 249-315, 260-294  
  Breien Gårdsvei  
  Eggehagaveien  
  Ekornrudveien  
  Holleiaveien 15-309, 24-316  
  Kvernvollen (Tyristrand)  
  Maltkleiva 5, 14  
  Nedre Eggeveien  
  Oppsalveien  
  Pjåkaveien 1, 8-140, 11-129  
  Sliperiveien  
  Vælerenveien  
     
     
Mat/restavfall Tirsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bakåsveien  
  Berggårdsveien  
  Bergheimveien 6, 2  
  Bråtenveien  
  Bureveien  
  Engene Vei  
  Erteliveien  
  Grefsrudveien  
  Hauggata  
  Haugstangen  
  Hollerudveien  
  Kastveien  
  Kolkinnveien  
  Moeveien  
  Nakkerudalleen  
  Nakkerudgata  
  Parken  
  Perhagan  
  Ringenfaret  
  Sandumveien  
  Solbergfaret  
  Solumveien  
  Stasjonsveien  
  Strykenveien  
  Svenskerudveien  
  Tufteveien  
  Vikersundveien 327-447, 328-430  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Gilegata  
  Osloveien 155,161  
     

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.