Tømmeruter Jevnaker 2017

OBS! Endret tømmeruter i forbindelse med helligdager, se forsiden.

 

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste   browsere søke med CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved   første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.  
 

Mat/restavfall Onsdag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Anviseren
  Bakkavegen 1-24
  Bassengvegen
  Bergerbakkvegen   2, 4-22, 24, 30, 32
  Bergsetvegen
  Bergstien
  Blinken
  Blåbærveien
  Bogavegen
  Bringebærveien
  Buttentjernsveien
  Dalstubben
  Dr. Hvattums veg
  Dølerudvegen
  Frydenlundstaje
  Frydenlundsvegen
  Furukollen
  Hammersborgvegen
  Jørgen Jahrens veg
  Klebersteinsvegen
  Klokkerbakken
  Kreklingvegen
  Liavegen
  Markvegen
  Nordhagenvegen
  Nøklebygata
  Nøklebystubben
  Peder Nordbys veg
  Pilen
  Rabbavegen
  Randsborg
  Randsborggata
  Sigurd Dahls veg
  Skogvegen
  Skyttervegen
  Standplassen
  Strandvegen
  Strengen
  Trollbærveien
  Åkervegen
   
   
Mat/restavfall Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag uke:  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bergerfossvegen
  Bergermotunet
  Bjønnputtvegen
  Blåklokkeveien
  Blålyngstien
  Fiolveien
  Furuvegen
  Granvegen
  Grindasvingen
  Hestehovsbakken
  Hvitveiskroken
  Industrivegen
  Kistefossvegen
  Konvallveien
  Kornblomstveien
  Krokusveien
  Liljeveien
  Linneasvingen
  Løvetannveien
  Mofivelkroken
  Musmyrvegen
  Myrvegen
  Møllevegen
  Nattfiolveien
  Rensevegen
  Roseveien
  Rødkløverstien
  Røsslyngveien
  Samsmoveien
  Sandvegen
  Skogstjerneveien
  Symreveien
  Tulipanveien
   
   
Mat/restavfall Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballajse Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bakkelivegen
  Bakkestupveien
  Bergerbakkvegen   23, 25, 27, 31, 36-80
  Bergergata
  Bergerkneika
  Bjerkegata
  Brugata
  Dampsagveien
  E G Borchs gate
  Enggata
  Fjellheimvegen
  Fjordvegen
  Glimtstubben
  Grindavegen
  Hønefossvegen
  Kirkegata 1-5, 12,   14, 16
  Lidvangvegen
  Moløkkavegen
  Myrbråtaveien
  Nesgata
  Ole B. Bergers veg
  Plassenvegen
  Rundhaugvegen
  Skolebakken
  Skolevegen
  Storgata 7, 9, 11-19, 21-34
  Torggata
  Utsikten
  Vinkelveien
   
   
Mat/restavfall Onsdag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plasemballasje Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bekkevegen
  Elvegata
  Feldbergkroken
  Forseths veg
  Gamlevegen 1, 2, 3
  Glassheimvegen
  Glassverkvegen
  Graverengvegen
  Grønlandsvegen
  Grønlivegen
  Hadeland Glassverk
  Hermanstien
  Kirkegata 6, 10
  Krystallen
  Lemvigvegen
  Lundsgata
  Meieribakken
  Melkevegen
  Nesgata 1
  Nils Bergs veg
  Nybrovegen
  Nygaten
  Opperudgata
  Sagvegen
  Stampeengvegen
  Stensvollvegen
  Storgata 5, 8, 10, 12, 20
  Svenåvegen
  Østgata
   
   
Mat/restavfall Torsdag uke:       1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Betelgata
  Brekkeveien
  Brennasletta
  Brennaveien
  Brøttetveien
  Ekornvegen
  Gamlevegen 5-41
  Gaupefaret
  Haravegen
  Haugergata
  Haugsveien
  Hensrudveien
  Hovsbakken
  Hovsmarkveien
  Hovsstubben
  Klinkenbergveien   5, 11
  Lekestien
  Midtlivegen
  Olumslinna 201,244,288
  Prestlia
  Prestmovegen
  Rv. 35 (Fra   Bekkevegen til Olimb)
  Rådyrvegen
  Torshovveien
  Tosobakken
  Tosogata
  Tosokroken
  Vangskroken
  Wangsvegen
  Åslia
   
   
Mat/restavfall Fredag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Engerveien
  Felbergveien   (Felberg ned til Olimb)
  Gml. Rv. 35 (Fra   Olimb til Lunner grense)
  Grindvollgata 109-220
  Høgnes
  Kingeveien
  Klinkenbergveien
  Olumslinna 391,402,430
  Prestensrudvegen
  Sagengveien
  Storetjernsvegen
  Trantjern
   
   
Mat/restavfall Torsdag uke:       1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Fjordlinna (Fra   Nedre Vang til Bjertnæs)
  Grindvollinna 720   →
  Hagabakken
  Sløvika
  Sogn
  Sognsbakka
  Sognsveien
  Veloveien
   
   
Mat/restavfall Fredag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Gamleveien
  Ringeriksvegen   (Til delet Ringerike)
   
Mat/restavfall Mandag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Bakkavegen 26-394
  Bratvalsvegen
  Fallavegen
  Fundinveien
  Halvorsebølevegen
  Kanadavegen
  Klokkerengveien
  Nordengen
  Sandvikslandet
  Snappinveien
  Vestsidevegen (Fra   kommunegrense Gran til Bakkavegen)
  Østbyveien

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.