Tømmeruter Hole 2017

OBS! Endret tømmeruter i forbindelse med helligdager, se forsiden.

 

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å   søke på et annet navn som kan likne.

Mat/restavfall Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje   Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Bråtenveien
  Domholtveien
  Dronning Ingeborgs   vei
  Dæliveien
  Fjellsveien
  Fjordgløttveien
  Fritjof Frøknes   vei
  Frøysugata
  Gamle Holeveien
  Gomnesveien
  Hagastuveien
  Hamnorshagaveien
  Helgelandsmoen   Næringspark
  Hodteveien
  Kastebakken
  Kastebakkroken
  Kirkebakken
  Langløkka
  Løkkebakken
  Munchs vei
  Nordre Fjellsvei
  Nordre Gomnesvei
  Patruljeveien
  Portveien
  Prestegårdsveien   66-109
  Ragnar Frischs vei
  Rudshaugen
  Rønningsveien
  Sandbyveien
  Sersjantløkka
  Skaustubben
  Skauveien
  Skinnillveien
  Solengveien
  Stadumveien
  Tyrifjordveien
  Ødegårdsveien
  Åsbakken
   
   
Mat/restavfall Tirsdag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje   Onsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Birchs vei
  Fjordveien
  Fougners vei
  Fristads vei
  Guribyveien
  Henry Ruudsvei
  Holeveien 1959
  Moltzaus vei
  Pilegrimsveien 1   -56
  Rudsbakken
  Rudslia
  Rudstunet
  Rudvangveien
  Sigurd Hjorts vei
  Sigurd Ribbungs   vei
  Sigurd Syrs vei
  Solbergbakken
  Solbergs vei
  Sommerroveien
  Steinsbakken
  Steinsbyveien
  Strandbakken
  Strandkanten
  Strandstubben
  Strandveien
  Tønders vei
  Østre Rudsvei
  Åsheims vei
   
   
Mat/restavfall Onsdag   uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje   Tirsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Baskerudberget
  Baskerudveien
  Blybergs vei
  Brobekkveien
  Daniel Hansens vei
  Dronningveien
  Einar Sundøens vei
  Gamle Åsaveien
  Holeveien   1290-1492
  Klokkerbråtan
  Klokkerhagen
  Klokkerlia
  Lars Mikkelsens   vei
  Løvåsveien
  Midtre Grøndokkvei
  Mølleberget
  Nedre Grøndokkvei
  Nedre Rørvikberget
  Thorestigen
  Utstranda 1, 3, 5,   7, 9
  Øvre Grøndokkvei
  Øvre Rørvikberget
  Åsaveien 2-35
   
   
Mat/restavfall Onsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Biliberget
  Biliveien
  Brattbakken
  Brattibakkveien
  Dokkertveien
  Gamleveien 1-29,   200-216
  Grindbakkveien
  Hjulmakerveien
  Holeveien   1540-1741
  Karjolveien
  Koksrudveien
  Kroksundåsen
  Løkenkroken
  Løkenmoveien
  Rudsøgardsveien
  Røyseveien 1–99
  Solbakken
  Steinsåstunet
  Tangenveien
  Vik Torg
  Vikshøgda
  Viksveien
  Øgardsvika
   
   
Mat/restavfall Onsdag   uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje   Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bjørkeveien
  Bjørkåsen
  Blomshøgda
  Fegata
  Fekjærveien
  Gamleveien 81-167
  Garntangen
  Gilegata
  Gjesvalhaugen
  Hagahaugveien
  Holeveien   2046-2215
  Jomfrulandsveien
  Jørgen Moes vei 1   - 177
  Løkengata
  Ole Rytteragersvei
  Pilegrimsveien 56 →
  Røyseveien   120–256 
  Selteveien
  Viksenga
  Øderåveien
   
   
Mat/restavfall Torsdag   uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Loretangen
  Loreveien
  Myragata
  Nordre Loreåsen
  Søndre Loreåsen
  Vollgata
   
   
Mat/restavfall Onsdag     uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Dronning Tyras vei
  Elgefaret
  Engene
  Fagerliveien
  Fjulsrudveien
  Hamarbispens vei
  Helleveien
  Holeveien 1-216
  Husmann Helgesens   vei
  Høgkastveien
  Iversløkkveien
  J.C. Blomsvei
  Jotaveien
  Kapellveien
  Lierveien
  Lihøgdaveien
  Nedre Nes vei
  Niskinnveien
  Nordlandsveien
  Skarveien
  Tjernsliveien
  Toresplassveien
  Utstranda
   
   
Mat/restavfall Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje   Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Bakkebakken
  Bjerkelia
  Korneliusveien
  Lyseveien
  Åsaveien 60-464
   
   
Mat/restavfall Fredag     uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje   Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Askeladden
  Bønsnestangen
  Bønsnesveien
  Dakotaveien
  Hundstadveien
  Jørgen Moes vei   371-484
  Leinestranda
  Meieriveien
  Mosengbakken
  Onneveien
  Prestegårdsveien 23-51
  Røyseveien 307-533
  Skarpsnogata
  Skarpsnohaugen
  Soria Moriaveien
  Strandjordsveien
  Svingerudveien
  Søholsgata
  Trongmoen
   
   
Mat/restavfall Fredag     uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Moloveien

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.