Tømmeruter Gran 2017

OBS! Endret tømmeruter i forbindelse med helligdager, se forsiden.

 

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

   Mat / restavfall   Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje   Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
         Amundrudvegen 1-24, 26, 28  
         Blindvegen  
         Brennavegen  
         Briskebyvegen  
         Dales veg  
         Dæhlengutua 15  
         Furuvegen  
         Gullabakken  
         Jens Røislies veg  
         Kjølvegen 18-71  
         Kløvervegen  
         Martegutua  
         Meierivegen  
         Mostuvegen  
         Nobels gate  
         Parkvegen  
         Plassbakken  
         Ringvegen  
         Skjellatun  
         Skjellavegen  
         Skjervahøgda  
         Skjervavegen  
         Skogvegen  
         Snarvegen  
         Stensrudhavna  
         Stensrudvegen  
         Stikkvegen  
         Storlinna 23-122  
         Torgvegen  
           
           
   Mat / restavfall      Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Onsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
         Berglivegen  
         Geitryggvegen 8-33, 56-78  
         Gjefsenbråtan  
         Haugsbakken  
         Haugsbakklia  
         Haugsbakkroken  
         Haugsbakkstikken  
         Haugsbakkvegen  
         Haugsbratta  
         Kongsli  
         Kvernerudsvegen  
         Linnerud  
         Movegen 1-54, 56, 58, 60, 66  
         Myrebakken  
         Nordberg  
         Nordre Ålsvegen 61,62  
         Parallellvegen  
     Råstadvegen 1-20, 26  
         Solbakken  
         Sætergutua 18-57  
         Tømtevegen  
         Utsiktsvegen  
         Øvre Haugsbakklia  
           
           
   Mat / restavfall      Torsdag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
         Bjørnemyrvegen   
         Brattstien  
         Fra Trintom skole t.o.m nr    271  
         Hagalykkja 1-44, 48-57  
         Hovsvegen  
         Linlykka  
         Lynnebakka 5-61  
         Midtstien  
         Nordre Ålsvegen 271-335,    350-367  
         Ringstadvegen  
         Saugsstien  
         Saugssvingen  
         Sykehjemsvegen  
         Søndre Ålsvegen 1-58  
         Øgardsbakka  
         Øgardsvegen  
         Øvre Hovsgutua 0-18, 64-74  
         Øvre Ringstadvegen  
         Åkerstien  
           
           
   Mat / restavfall      Mandag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Tirsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
         Augedalsbrua  
         Augedalsvegen  
         Bergsliavegen  
         Brandbutunet  
         Brattbakken  
         Brurbakklia  
         Brurbakkvegen 1-81  
         Grinakerlinna nr. 1-104  
         Julibakka 8-124  
         Kjølvegen 1-17  
         Liavegen  
         Marka alle  
         Markadompa  
         Markakleiva  
         Markastikken  
         Markastubben  
         Markatun  
         Markavegen  
     Nedre Hagali  
         Nordre Skogskolevegen  
         Orhagavegen  
         Paalsbakken  
         Rosendalsvegen  
         Salemvegen  
         Storlinna 9-22  
         Søndre Skogskolevegen  
         Tomtebakken  
         Tomtebråtan  
         Tomtehaugen  
         Valhallavegen  
         Øverlia  
         Øvre Hagali  
           
           
   Mat / restavfall      Tirsdag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
         Amundrudvegen 25, 31-79  
         Bisgård  
         Furulyvegen  
         Heimvang  
         Jarenvegen 1-7  
         Jensegutua  
         Merrabakka  
     Mohagalia
         Mohagastikken  
         Mohagasvingen  
         Mohagavegen  
         Nordre Ålsvegen 1-37  
         Prestkværn  
         Rogne  
         Rognebakken  
         Rognstadvegen 1-35  
         Røykenviklinna 1-16  
         Rådhusvegen  
         Stastadbråtan  
         Steinerud  
         Steinerudsvingen  
         Steinerudvegen  
         Stensrudbakken  
         Sætergutua 1-17  
         Sørvangsbakken 1-27  
         Trulserudgutua  
         Trulserudsvingen  
         Trulserudvegen  
         Ulsvad  
         Veistengutua  
           
           
   Mat / restavfall      Torsdag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Onsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
         Andskytten  
         Bergetgutua  
         Bråtavika  
         Gjefsenmyrvegen  
         Granumsvegen  
         Grindækerbakken  
         Grindækervegen  
         Haugengutua  
         Hofsbrovegen  
         Horgenmoen  
         Hovsgutua  
         Jarenstranda nr 1-74, 457 og    459  
         Jarenvegen 8-89  
         Jernbanegata  
         Lidskjalvgutua  
     Nordre Ålsvegen 51-55, 65-82  
         Risbakkvegen 2-6  
         Risenfallgutua  
         Råstadkroken  
         Råstadsvingen  
         Skiakergutua  
         Skjervumsvegen  
         Skolegata  
         Smiegata  
         Storgata  
         Sørvangsbakken 33  
         Øvre Hovsgutua 19-63  
           
           
   Mat / restavfall      Mandag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
         Bleikenvegen 4-25  
         Eidsandvegen  
         Gjærsjøvegen  
         Gjærvika  
         Grimsdal  
         Grimsrudvegen  
         Hornslinna  
         Korsbakken  
         Løvbrøttevegen  
         Retrumsvegen  
         Røykenviklinna 541-920  
         Skarimoen  
         Skåvegen 7-44  
         Sytjernsvegen  
           
           
   Mat / restavfall      Tirsdag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
         Bleikenvegen 26-177  
         Bølhauggutua  
         Eggelinna 150, 208-457  
         Hennungvegen  
         Kjølvegen 73-227  
         Panoramavegen  
         Rundenvegen  
         Skåvegen 49-74  
         Thorstein Treholts veg  
           
           
   Mat / restavfall      Onsdag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Tirsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
         Bakkegutua  
         Elvetanglinna  
         Fagertunbakken  
         Fjordlinna 301-885  
         Hvindenvegen 6-48  
         Kirkevoldvegen  
         Klauvstadgutua30-53  
         Kverndalslinna  
         Midtgardsvegen  
         Mogervegen  
         Myrlandvegen  
         Skirstadgutua 20, 28  
         Skolebakken  
         Vannverksvegen  
         Østvoldvegen  
           
           
   Mat / restavfall      Torsdag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
         Bjørgevegen 11, 13, 19,    20-151  
         Gagnumsvegen 21, 23-44  
           
           
   Mat / restavfall      Mandag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
         Aschimlinna  
         Brurbakkvegen 87-95  
         Dæhlengutua 5-14  
         Eggelinna 2-204  
         Fjordsvegen  
         Grinakerlinna nr. 105-129  
         Julibakka 1-6, 129  
     Kjølvegen 56  
         Kjørkevegen  
         Nesgutua  
         Røykenviklinna 381-534  
         Råssumsgutua  
         Storlinna 2  
         Vikavegen  
           
           
   Mat / restavfall      Tirsdag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Onsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
         Breigutua  
         Brurbakkvegen 103  
         Dvergstenlinna  
         Fjordlinna 21-277  
         Grinakerlinna nr. 130-165  
         Helmeidvegen  
         Holegutua  
         Jorstadlinna 131-194  
         Kantengutua  
         Klauvstadgutua 1-24  
         Kongevegen 65-144  
         Langgutua  
         Rækkengutua  
         Rækstadgutua  
         Rækstadmoen  
         Røysumslinna 67-76  
           
           
   Mat / restavfall      Onsdag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 
         Bjørgevegen 4-8, 15, 17  
         Falangvegen 2-10  
         Fortenvegen  
         Gagnumsvegen 4-20,22  
         Gamkinnvegen 2-38  
         Gammevegen  
         Granåsvegen 70-145  
         Grinilinna  
         Helgumsdalen  
         Hjemmetvegen  
         Hvindenvegen 1  
         Kjekstadvegen  
         Molinna  
         Skirstadgutua 3-27  
         Sølvsbergvegen  
         Verkstedvegen  
         Vienlinna 41-83  
         Vollgutua  
           
           
   Mat / restavfall      Torsdag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
         Falangvegen 14-53  
         Fjordlinna 909-1143  
         Gamkinnvegen 44/46  
         Heierkleiva  
         Klæstadvegen  
     Skutelandet  
         Vestheimvegen  
         Vienlinna 96-700  
           
           
   Mat / restavfall      Mandag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Torsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
         Amundrudvegen 82-178  
         Brynsåsvegen  
         Emsevegen  
         Geitryggvegen 37, 39, 80-136  
         Hanserudvegen  
         Holtergutua  
     Lauvlibakken
         Løvlia  
         Movegen 55, 57, 61, 63, 64,    67-183  
     Myssmørberget
     Myssmørkleiva
         Olerudvegen  
         Rognstadvegen 41 →  
         Svendsrudvegen  
     Torvmyrvegen
           
           
   Mat / restavfall      Tirsdag uke:      2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Fredag uke:2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
         Haslerudgutua  
         Lindstadvegen  
         Lynnebakka 188-396  
         Midtre Morstadgutua 1-19  
         Moldengutua  
         Oslolinna 91-175  
         Skotterudgutua  
         Søndre Morstadgutua  
         Søndre Ålsvegen 110-306,    452-504  
         Vennolumsvegen 3-29, 38-50,    54, 58-120  
         Vøienlinna  
         Åsengvegen  
           
           
   Mat / restavfall      Fredag uke:   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
         Ensrudvegen  
         Flågenvegen  
         Høienvegen  
         Oslolinna 201-490  
         Søndre Ålsvegen 311-430, 477,    449, 506-698  
           
           
   Mat / restavfall      Mandag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Onsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
         Framstadvegen  
         Hagalykkja 46  
         Hammarenga  
         Hvalebygutua  
         Lynnebakka 75-155  
         Lynnegutua  
     Midtre Morstadgutua 21  
         Nordre Morstadgutua  
         Nordre Ålsvegen 86-254,    340-344  
         Nysetvegen  
         Orstadgutua  
         Risbakkvegen 50-196  
         Råstadvegen 22, 23, 24  
         Søndre Ålsvegen 71-93  
         Undelisgutua  
         Vennolumsvegen    30,32,34,36,52,56  
           
           
   Mat / restavfall      Tirsdag uke:        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
   Papir /plastemballasje      Torsdag uke:2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
         Granavollen  
         Gransbråten  
         Granåsvegen 1-58  
         Jarenstranda 82-412  
         Jorstadlinna 2-123  
         Kongevegen 3-29  
         Midtre Skiakersgutua  
         Pilgutua  
         Ringdalslinna  
         Røysumslinna 1-58  
         Øvre Skiakergutua  
           
           
   Mat / restavfall      Mandag   uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52  
   Papir /plastemballasje      Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
         Flattumvegen  
         Haugvegen  
         Kleiva  
         Krokfossvegen  
         Kvernhaugvegen  
         Myrsætervegen  
         Sevaldrudvegen  
         Skolevegen  
         Svarttjernvegen  
         Vestlandvegen  
         Vestre Hvindenvegen  
         Vestsidevegen  
     Øvre Haugvegen  
         Ådalsvegen  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.