Kommunikasjonssjef ansatt i HRA

se Toril Krgsrud

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) har ansatt Åse Toril Krågsrud i den nyopprettede stillingen som kommunikasjonssjef.

Jeg ser dette som en av regionens mest spennende jobber innen kommunikasjon. HRA skal rett og slett bidra til det grønne skiftet lokalt på Ringerike og Hadeland. Det ser jeg på som utrolig givende og meningsfylt. Jeg er takknemlig for å få sjansen til å bidra til dette sammen med innbyggerne, eierne og de ansatte, sier Krågsrud. - Spennende og relevant.

Hun bor i Lunner, og kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Gran kommune. Hun er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda, og har statsvitenskap og språkfag fra NTNU. Etter å ha jobbet som journalist noen år, har hun de siste ni årene hatt ulike stillinger som kommunikasjonsrådgiver i offentlig og frivillig sektor. Krågsrud har en spennende og relevant bakgrunn, og har gjennom tre intervjurunder vist at hun både er topp motivert og kompetent for jobben. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til HRA, og gleder oss til å få henne med på laget, sier daglig leder i HRA, Kjell Olav Kolrud. Skal nå EUs klimamål Innbyggerne på Hadeland og Ringerike er flinke til å sortere avfall, men har fortsatt en del å gå på. Kommunikasjonssjefen får blant annet ansvaret for å motivere innbyggerne til å bli enda bedre til å sortere riktig. HRA har satt seg som mål å nå EUs klimamål lokalt. Avfallet skal gjenvinnes til nye materialer, og mindre skal forbrennes. Det avhenger av god sortering, og da må vi ha folk som bor på Hadeland og Ringerike med på laget, sier Kolrud, og legger til at dette krever god kommunikasjon med innbyggerne. - Krågsrud får blant annet jobben med å lansere nye og bedre nettsider. Så må jo også selskapet kunne nås i kanaler innbyggerne bruker, som på Facebook. Krågsrud tiltrer jobben 1. april.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.