Innkjøring av avfall i mai og pinse

25. mai 2017, Kr. himmelfartsdag

Matavfall og restavfall:
Ordinær tømmedag 240517:       halv rute tømmes 230517. Resten tømmes 240517.
Ordinær tømmedag 250517:       tømmes 240517.

Papir og plastemballasje:
Ordinær tømmedag 250517:       tømmes 260517.
Ordinær tømmedag 260517:       halv rute tømmes 260517. Resten tømmes 290517.

5. juni 2017, Andre pinsedag
De som har henting av husholdningsavfall 5. juni 2017:
Matavfall, restavfall, papir og plastemballasje hentes 0606 og 0706.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.